Handelsbetingelser

Priser
Alle priser er i DKK excl. moms, miljøtillæg og fragt.
Miljøtillægget bidrager til de lovpligtige miljøafgifter vi som produktionsvirksomhed er pålagt.
Betalingsbetingelserne er 20 dage netto.
Priserne er vejledende og kan justeres, hvis der sker væsentlige ændringer i råvarepriserne. Ordrer under kr. 500 tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 75.
Visse varetyper tillægges opstartsgebyr.
Hvis der skal foretages farveblandinger, koster dette kr. 350 pr. farve. Priserne forudsætter, at der sendes reproklare filer som EPS eller Illustrator. Mængden af leverede varer kan for optimal udnyttelse af trykark variere +/- 10 %, stykprisen ændres ikke herved. For fejl, som ikke er rettet i fremsendt korrektur, hæfter køber alene.

Leasing
Leasingpriser er kalkuleret ud fra 6 % i rente og med 0 kroner i udbetaling. Løbetiden på leasingaftalen er 60 måneder og med en restværdi til indfrielse efter endt leasingperiode svarende til 10 % af prisen. Leasingprisen er altid under forudsætning af godkendelse og accept af leasingselskabet.

Bestilling
Når du handler med Skomø A/S accepterer du elektronisk modtagelse af ordrebekræftelse, faktura og nyhedsmail. Ønsker du ikke at modtage vores nyhedsmail, kan det afmeldes under Nyhedsmail på www.skomo.dk.
Eventuelle uoverensstemmelser i vore ordrebekræftelser må meddeles inden 3 dage, idet eventuelt udført arbejde ellers påhviler køber.

Levering og leveringstid
Levering sker direkte fra leverandør til den leveringsadresse, der er angivet på ordren. Leveringstiden er for lagervarer 1-2 dage, ordreproducerede varer 10 dage og for varer hentet i Østen ca. 12 uger.

Reklamationsret
Varer købt hos Skomø A/S er omfattet af den gældende danske købelov. Købeloven giver en 2-års reklamationsret gældende fra modtagelsestidspunkt. Reklamationer i forbindelse med levering samt synlige reklamationer skal ske før montering/ibrugtagning af varen, hurtigst muligt og senest 8 dage efter levering. Der tages forbehold for, at almindelig slidtage og farvefalmning kan forekomme og derved ikke er reklamationsberettiget. Reklamationen skal ske skriftligt. Varer må kun returneres til Skomø A/S ved forudgående aftale. Ved reklamation skal du fremsende en række oplysninger pr. e-mail - dette aftales med Skomø A/S. Oplysninger sendes pr. e-mail til skomo@skomo.dk Er reklamationen rettidig og berettiget, vil Skomø A/S reparere eller ombytte varen eller tilbagebetale købesummen. Tilbagebetaling/erstatning kan aldrig overstige varens pris. Køber kan ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab, montagetab eller andet indirekte tab som følge af, at leverancen er behæftet med fejl, mangler eller forsinkelse. Såfremt varen er leveret på anden adresse end, hvortil fakturaen er sendt, er betingelserne de samme som ovenfor nævnt.

Fortrydelsesret
Fortrydelsesretten er gældende for alle standardvarer, hvorimod der ingen fortrydelsesret er på individuelle skræddersyede produkter.
Fortrydelsesretten er gældende max. 14 dage fra modtagelsestidspunktet. Fortrydes købet skal diverse oplysninger videregives til Skomø A/S. Oplysningerne sendes pr. e-mail til skomo@skomo.dk, hvorefter Skomø A/S oplyser, hvortil varen skal returneres. Fortrydelsesretten kan benyttes, såfremt varen er i mangelfri stand og ubrudt emballage. Varen skal pakkes, emballeres og fastgøres på samme forsvarlige måde, som den er modtaget. Hvis varen bliver beskadiget, eller dens stand forringes, og det skyldes mangelfuld emballering, mistes fortrydelsesretten. Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne. Efter Skomø A/S har modtaget varen retur, kontrolleres varen, og såfremt den lever op til fortrydelsesretten, tilbagebetales købesummen inden for en periode af ca. 14 dage. Såfremt varen ikke lever op til fortrydelsesretten, tager Skomø A/S kontakt til kunden. Varer kan kun returneres efter forudgående aftale med Skomø A/S.
Vareprøver faktureres og kan ved tilbagesendelse i original emballage inden 14 dage krediteres -20 %.

Produktansvar
Skomø A/S er ved produktansvar kun ansvarlig for skader, såfremt Skomø A/S, eller andre som Skomø A/S har ansvaret for, har udvist fejl eller forsømmelser. Skomø A/S er alene erstatningsansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af Skomø A/S's produkter eller ydelser, efter at disse er bragt i omsætning eller præsteret (produktansvar). Skomø A/S påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab. Skomø A/S er ikke ansvarlig for skader vedrørende ting eller bygninger, som det af Skomø A/S leverede er gjort til en del af eller forbundet med.  Ansvaret er, for så vidt angår tingsskader, begrænset til kr. 1 mio. I det omfang Skomø A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Skomø A/S skadesløs. Hvis tredjemand fremsætter krav mod køberen om erstatning for produktskade, påhviler det køberen straks at underrette Skomø A/S herom.

Ansvar

Skomø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle trykfejl i tekst, priser mv., fejl i illustrationer/fotos, systemfejl, udsolgte varer, varer i restordre, leveringstidsforsinkelser og force majeure.

Dit password er personligt og må ikke videregives til tredjemand. Du bærer ansvaret for andres misbrug af disse oplysninger. Hvis du tror, at andre har fået eller kan have fået kendskab til dit password, bedes du straks kontakte Skomø A/S.

Produktansvar på LED-skærme og elektriske skilte
Der ydes som udgangspunkt minimum 2 års produktansvar på LED-skærme og elektriske lysskilte. Ansvaret dækker ikke udgifterne til on-site reparation. Produktansvaret dækker over fremsendelse af nye reservedele, men det er kundens eget ansvar at udskifte eller afholde omkostninger i forbindelse med udskiftning af komponenter og reservedele.
Ansvaret er under forudsætning af at produktet er blevet behandlet efter forskrifterne. Ansvaret dækker ikke ved fejl på produktet, som er opstået ved eller er en følge af forkert anvendelse, manglende vedligeholdelse eller ændring af produktet.

Kædeaftaler
Kædeaftaler indgået med Skomø A/S følger som udgangspunkt de generelle handelsbetingelser.
Hvis en kunde eller et køb er tilknyttet flere aktive kædeaftaler, vil købet kun tilknyttes én kædeaftale.
Det er Skomø A/S der afgør til hvilken kædeaftale købet knyttes.

Tvister
Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk lovgivning og med Retten i Randers som værneting.

Indkøbskurv

Ingen varer valgt

Login

Brugernavn:

Adgangskode:


Glemt password?

Web-Effect CMS